29 Mayıs 2016 Pazar / 21 Saban 1437
  •  
“ilim rütbesi rütbelerin en yücesidir”

Günün Ayeti

Böylece seni bol bol tesbih edelim. Tâ-Hâ Suresi, 33

Günün Hadisi Şerifi

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Kul (bazan), Allah'ın rızasına uygun olan bir kelamı, ehemmiyet vermeksizin sarfeder de Allah onun sebebiyle cennetteki derecesini yükseltir. Yine kul (bazan) Allah'ın hoşnutsuzluğuna sebep olan bir kelimeyi ehemmiyet vermeksizin sarfeder de Allah, o sebeple onu cehennemde yetmiş yıllık aşağıya atar." Buhari, Rikak 23; Müslim, Zühd 49, (2988); Muvatta, 4, (985); Tirmizi, Zühd 10, (2315)

Hızlı Erişim