22 Nisan 2018 Pazar / 7 Saban 1439
 •  
“ilim rütbesi rütbelerin en yücesidir”

Doktora Burs Başvuru Şartları

DOKTORA BURS BAŞVURU ŞARTLARI

 

İlim Yayma Vakfı tarafından DOKTORA öğrenimine devam eden, İlim Yayma Vakfı’nca belirlenen koşulları sağlayan ve Burs Komisyonu tarafından yapılacak mülakat sonucunda uygun görülen öğrencilere burs verilecektir.

Başvuru Şartları:

 1. Türkiye’de ya da yurt dışında bir doktora programına kayıtlı olmak.
 2. Başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını tamamlamamış olmak.
 3. Yüz kızartıcı ya da kasti bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,
 4. Aşağıdaki alanlardan birinde doktora programına kayıtlı olmak;

Sosyal Bilimler

Hukuk

Ilahiyat

Edebiyat

Felsefe

Sosyoloji

Psikoloji

Tarih

Coğrafya

Radyo TV ve Sinema

İşletme

Iktisat

Sosyal Hizmetler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Kamu Yönetimi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Bilimleri

İlköğretim Alanı

Ortaöğretim Alanı

Mimarlık, Mühendislik ve Güzel Sanatlar, Fen Bilimleri

Mimarlık

İç Mimarlık

Güzel Sanatlar

Şehir ve Bölge Planlama

Mühendislik Bilimleri

Başvuru Esnasında İstenecek Belgeler

 1. Nüfus cüzdan fotokopisi (Yabancı öğrenciler için pasaport fotokopisi),
 2. Vesikalık Fotoğraf (son altı ayda çekilmiş)
 3. Öğrenim Belgesi,
 4. Niyet Mektubu (Hangi alanda akademik çalışma yapacaksınız, bu alan için altyapınız var mı, hedefleriniz ve amaçlarınız nelerdir? Bu alana ne gibi katkılar yapabilirsiniz, bu konuda vakfımızdan beklentileriniz nelerdir gibi soruların cevaplarını içeren, 200 kelimeyi geçmeyecek mektup)
 5. Transkript (Doktora ders döneminde olanlar için yüksek lisans, tez döneminde olanlar için doktora ders dönemine ait transcript istenir).
 6. Başvuru Formu (iyv.org.tr web sayfasından online doldurulacaktır)

Başvuru esnasında istenilen belgeler başvuru formu ile birlikte web sayfasına yüklenecektir.

Başvuru Yeri

Başvurular, vakfımızın  www.iyv.org.tr internet sayfasından yapılmaktadır. Elden veya posta yoluyla başvurular kabul edilmemektedir.

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

İşlemler

Tarihler

Başvuru Dönemi

23 Ağustos – 15 Eylül 2017

Mülakata Hak Kazananların İlanı

21 Eylül 2017

Mülakat Tarihleri

25 Eylül-06 Ekim 2017

Bursa Hak Kazananların İlanı

11 Ekim 2017

Bursa Hak Kazananların Belge Teslimi

13 Ekim 2017

Doktora Burslarının Süresi ve Miktarı

Burs miktarı 2017-2018 döneminde aylık 1.500.- TL olup süresi 12 aydır.

Doktora öğrencilerine bilimsel hazırlık dönemi hariç, azami sekiz dönem (4 yıl) süresince burs verilebilir. Bilimsel ya da yabancı dil hazırlık döneminde bir yıl süreyle burs verilir. Bu sürelerin aşılması halinde dahi Burs Komisyonu tarafından uygun görülmesi halinde, bursun devamı mümkündür.

Vakıf tarafından her zaman yukarıda belirtilen burs tahsis süreleri kısaltılabilir ya da uzatılabilir.

Burs Komisyonu bursiyerden (burs almaya hak kazanan öğrenciden)  her yıl yeniden müracaat etmesini isteyebilir.

Bununla birlikte burs almaya hak kazanan öğrenciler için, her dönemin sonunda Burs Komisyonu tarafından akademik ve öğrenim başarı düzeyi, belirlenen yükümlülüklere uyup uymama, burs koşullarının devam edip etmediği, medeni ve ekonomik durum değişikliği vb. açılardan değerlendirme yapılır ve bu değerlendirme sonucunda bursun kesilmesine karar verilebilir. Bursun kesilmesi halinde öğrencilere bilgi verilir. Bursun devamı ve kesilmesi hususunda Burs Komisyonu takdir hakkına sahiptir.

Ön Eleme Yapılması

İlim Yayma Vakfı başvuran adaylar arasından ön eleme yapacaktır. Ön eleme sonrası mülakata girmesi uygun görülen öğrencilere, Vakfımız tarafından e-posta veya sms gönderilerek ya da web sitesi üzerinden mülakat tarihleri duyurulacaktır.

Burs Almaya Hak Kazanan Bursiyerlerin Yükümlülükleri

 1. Burslulukla ilgili işlemlerde belgelendirme esas olup, burs almaya hak kazananlar aşağıdaki belgeleri tayin edilen süreler içinde Vakfa teslim etmekle yükümlüdürler. Öğrencilerin burs başvurusu esnasında verdikleri bilgilerde ya da durumlarında ya da Vakfa teslim edilen belgelerin herhangi birinde değişiklik olması durumunda derhal vakfa bilgi verilmesi zorunludur.
 2. 1 Ad. Vesikalık Fotoğraf
 3. 2 Ad. Akademik Referans Mektubu
 4. İkamet Tezkeresi (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)
 5. ALES Sınav Sonuç Belgesi
 6. Sabıka Kayıt Belgesi (e-devlet)
 7. YDS/YÖKDİL/TOEFL Sınav Sonuç Belgesi
 8. Banka hesap numarası –IBAN- (ALBARAKATÜRK)
 9. Tez İlerleme Raporu -Doktora Öğrencileri- (Tez döneminde 1 yılı dolduranlar)

Evraklar, burs almaya hak kazananlar belirlendikten ve ilan edildikten sonra yukarıda belirtilen tarihlerde www.iyv.org.tr web sayfasına yüklenecektir. Vakıf tarafından yukarıdaki belgeler dışında başka belgeler de istenebilir.

 1. Vakıf tarafından öğrencilere akademik danışman atanabilir ve danışman ile görüşme usulleri belirlenebilir. Bu durumda bursiyer danışmanı ile belirlenen usuller çerçevesinde görüşecektir.
 2. İlim yayma Vakfı tarafından belirli periyotlarla toplantı veya seminerler yapılacak olup, bursiyer bu toplantılara ya da seminerlere katılmakla yükümlüdür.
 3. Bursiyer, Vakfın yürüttüğü proje ve programlarda talep edilmesi durumunda görev almakla yükümlüdür.
 4. Bursiyer, Lisansüstü eğitim çalışmaları hakkında her dönem rapor vermek, tez ilerleme raporlarını ve diğer evrakları vakfa teslim etmekle yükümlüdür.

Bursun Kesilmesi

İlim Yayma Vakfı Burs ve Ödül Yönetmeliğinde belirtilen koşullar çerçevesinde Burs Komisyonu tarafından bursun kesilmesine karar verilebilir. Burs Komisyonu bu hususta takdir hakkını haizdir.

Yine yukarıda belirtildiği üzere burs almaya hak kazanan öğrenciler için, her dönemin sonunda Burs Komisyonu tarafından akademik ve öğrenim başarı düzeyi, belirlenen yükümlülüklere uyup uymama, burs koşullarının devam edip etmediği, medeni ve ekonomik durum değişikliği vb. açılardan değerlendirme yapılır ve bu değerlendirme sonucunda bursun kesilmesine karar verilebilir.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Recai Mehmed Efendi Kütüphanesi

KATALOG TARAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Ayeti

Andolsun ki, (Musa´dan) önce Yusuf da size açık deliller getirmişti ve onun size getirdiği şeyler hakkında şüphe edip durmuştunuz. Nihayet o vefat edince «Allah ondan sonra peygamber göndermez» dediniz. İşte Allah o aşırı giden şüphecileri böyle saptırır. Mü'min Suresi, 34

Günün Hadisi Şerifi

Yine Nesai'nin bir rivayetinde Resulullah şöyle buyurmuştur; "Üç kişi vardır, cennete girmeyecektir: Anne babasının hukukuna riayet etmeyen kimse; içki düşkünü olan kimse; verdiğini başa kakan kimse." Nesai, Zekat 69, (5, 81)

Hızlı Erişim