Usul Dergisi

  • Usûl İslam Araştırmaları uluslararası, hakemli, bilimsel, akademik bir dergidir.

  • Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere bir yılda iki sayı yayımlanır.

  • Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

  • Dergide İlahiyat alanında, daha önce yayımlanmamış Türkçe, Arapça ve İngilizce telif makaleler, kitap, tez, konferans ve sempozyum değerlendirmeleri ile ilmî röportajlar yayımlanır.

  • Dergiye gönderilecek yazılar “Makale Yazım Rehberi”ne uygun yazılmış olmalıdır.

  • Dergiye gönderilecek makaleler 7500 kelimeyi, tanıtım ve değerlendirme yazıları 1500 kelimeyi geçmemelidir. Makalelerdeki özler / abstract’lar 200 kelimeyi, anahtar kelimeler / keywords’ler 5 kelimeyi geçmemelidir.

  • Dergiye yayın kabulü sadece Usûl Makale Takip Sistemi (MTS) yoluyla yapılmaktadır. MTS’de doldurulması mecburi alanlarda gerekli bütün bilgiler tam olarak girilmelidir.

  • Dergiye gönderilen yazılar önce Yayın Kurulu tarafından, gaye, konu, muhteva, sunuş tarzı ve yazım kurallarına uyum bakımından değerlendirilir. Kabul edilen yazılar Yayın Kurulu’nun belirlediği iki hakem tarafından değerlendirilir. Gerek görüldüğü takdirde üçüncü hakem tarafından da değerlendirmeye alınabilir. Hakemlerden en az ikisinin “Yayınlanabilir” raporu vermesi durumunda yazı Yayın Kurulu tarafından tekrar değerlendirmeye alınarak yayına kabul edilir veya gerekçesi gösterilerek reddedilir.

  • Dergide yayımlanan yazıların dil, bilimsel içerik ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir.

  • Dergide yayımlanan yazıların telif hakkı süresiz olarak Usûl İslam Araştırmaları’na aittir.


Detaylı Bilgi İçin: http://www.usuldergisi.com/