20 Haziran 2018 Çarşamba / 7 Sevval 1439
 •  
“ilim rütbesi rütbelerin en yücesidir”

Yüksek Lisans Burs Başvuru Şartları

YÜKSEK LİSANS BURS BAŞVURU ŞARTLARI

 

İlim Yayma Vakfı tarafından YÜKSEKLİSANS öğrenimine devam eden, İlim Yayma Vakfı tarafından belirlenen koşulları sağlayan ve Burs Komisyonu tarafından yapılacak mülakat sonucunda uygun görülen öğrencilere burs verilecektir.

Başvuru Şartları:

 1. Türkiye’de ya da yurt dışında tezli bir yüksek lisans programına kayıtlı olmak,
 2. Başvuru tarihi itibari ile 27 yaşını tamamlamamış olmak,
 3. Yüz kızartıcı ya da kasti bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,
 4. Aşağıdaki alanlardan birinde, tezli yüksek lisans programına kayıtlı olmak;

Sosyal Bilimler

Hukuk

Ilahiyat

Edebiyat

Felsefe

Sosyoloji

Psikoloji

Tarih

Coğrafya

Radyo TV ve Sinema

İşletme

Iktisat

Sosyal Hizmetler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Kamu Yönetimi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Bilimleri

İlköğretim Alanı

Ortaöğretim Alanı

Mimarlık, Mühendislik ve Güzel Sanatlar, Fen Bilimleri

Mimarlık

İç Mimarlık

Güzel Sanatlar

Şehir ve Bölge Planlama

Mühendislik Bilimleri

 

Başvuru Esnasında İstenecek Belgeler

 1. Nüfus cüzdan fotokopisi (Yabancı öğrenciler için pasaport fotokopisi),
 2. Vesikalık Fotoğraf (son altı ayda çekilmiş)
 3. Öğrenim Belgesi
 4. Niyet Mektubu (Hangi alanda akademik çalışma yapacaksınız, bu alan için altyapınız var mı, hedefleriniz ve amaçlarınız nelerdir? Bu alana ne gibi katkılar yapabilirsiniz, bu konuda vakfımızdan beklentileriniz nelerdir gibi soruların cevaplarını içeren, 200 kelimeyi geçmeyecek mektup)
 5. Transkript (Yüksek lisans ders döneminde olanlardan lisans, ders dönemini tamamlamış olanlardan yüksek lisans ders dönemine ilişkin transcript istenir).
 6. Başvuru Formu (iyv.org.tr web sayfasından online olarak doldurulacaktır)

Başvuru esnasında istenilen belgeler başvuru formu ile birlikte web sayfasına yüklenecektir.

Başvuru Yeri

Başvurular, vakfımızın  www.iyv.org.tr internet sayfasından yapılmaktadır. Elden veya posta yoluyla başvurular kabul edilmemektedir.

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

 

İşlemler

Tarihler

Başvuru Dönemi

23 Ağustos – 15 Eylül 2017

Mülakata Hak Kazananların İlanı

21 Eylül 2017

Mülakat Tarihleri

25 Eylül-06 Ekim 2017

Bursa Hak Kazananların İlanı

11 Ekim 2017

Bursa Hak Kazananların Belge Teslimi

13 Ekim 2017

Yüksek Lisans Burslarının Süresi ve Miktarı

Burs miktarı 2017-2018 döneminde aylık 1.000.- TL olup süresi 12 aydır.

Yüksek Lisans öğrencilerine bilimsel ya da yabancı dil hazırlık hariç, azami dört dönem (2 yıl) burs verilebilir. Bilimsel ya da yabancı dil hazırlık döneminde bir yıl süreyle burs verilir. Bu sürelerin aşılması halinde dahi Burs Komisyonu tarafından uygun görülmesi halinde, bursun devamı mümkündür.

Vakıf tarafından her zaman yukarıda belirtilen burs tahsis süreleri kısaltılabilir ya da uzatılabilir.

Burs Komisyonu bursiyerden (burs almaya hak kazanan öğrenciden)  her yıl yeniden müracaat etmesini isteyebilir.

Bununla birlikte burs almaya hak kazanan öğrenciler için, her dönemin sonunda Burs Komisyonu tarafından akademik ve öğrenim başarı düzeyi, belirlenen yükümlülüklere uyup uymama, burs koşullarının devam edip etmediği, medeni ve ekonomik durum değişikliği vb. açılardan değerlendirme yapılır ve bu değerlendirme sonucunda bursun kesilmesine karar verilebilir. Bursun kesilmesi halinde öğrencilere bilgi verilir. Bursun devamı ve kesilmesi hususunda Burs Komisyonu takdir hakkına sahiptir.

Ön Eleme Yapılması

İlim Yayma Vakfı başvuran adaylar arasından ön eleme yapacaktır. Ön eleme sonrası mülakata girmesi uygun görülen öğrencilere, Vakfımız tarafından e-posta veya sms gönderilerek ya da web sitesi üzerinden mülakat tarihleri duyurulacaktır.

Burs Almaya Hak Kazanan Bursiyerlerin Yükümlülükleri

 1. Burslulukla ilgili işlemlerde belgelendirme esas olup, burs almaya hak kazananlar aşağıdaki belgeleri tayin edilen süreler içinde Vakfa teslim etmekle yükümlüdürler. Öğrencilerin burs başvurusu esnasında verdikleri bilgilerde ya da durumlarında ya da Vakfa teslim edilen belgelerin herhangi birinde değişiklik olması durumunda derhal vakfa bilgi verilmesi zorunludur.
 2. 1 Ad. Akademik Referans Mektubu
 3. İkamet Tezkeresi (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)
 4. Sabıka Kayıt Belgesi (e-devletten)
 5. ALES Sınav Sonuç Belgesi
 6. YDS/YÖKDİL/TOEFL Sınav Sonuç Belgesi
 7. Banka hesap numarası –IBAN- (ALBARAKATÜRK)

Evraklar, burs almaya hak kazananlar belirlendikten ve ilan edildikten sonra yukarıda belirtilen tarihlerde www.iyv.org.tr web sayfasına yüklenecektir. Vakıf tarafından yukarıdaki belgeler dışında başka belgeler de istenebilir.

 1. Vakıf tarafından öğrencilere akademik danışman atanabilir ve danışman ile görüşme usulleri belirlenebilir. Bu durumda bursiyer danışmanı ile belirlenen usuller çerçevesinde görüşecektir.
 2. İlim Yayma Vakfı tarafından belirli periyotlarla toplantı veya seminerler yapılacak olup, bursiyer bu toplantılara ya da seminerlere katılmakla yükümlüdür.
 3. Bursiyer, Vakfın yürüttüğü proje ve programlarda talep edilmesi durumunda görev almakla yükümlüdür.
 4. Bursiyer, Lisansüstü eğitim çalışmaları hakkında her dönem rapor vermek, tez ilerleme raporlarını ve diğer evrakları vakfa teslim etmekle yükümlüdür.

Bursun Kesilmesi

İlim Yayma Vakfı Burs ve Ödül Yönetmeliğinde belirtilen koşullar çerçevesinde Burs Komisyonu tarafından bursun kesilmesine karar verilebilir. Burs Komisyonu bu hususta takdir hakkını haizdir.

Yine yukarıda belirtildiği üzere burs almaya hak kazanan öğrenciler için, her dönemin sonunda Burs Komisyonu tarafından akademik ve öğrenim başarı düzeyi, belirlenen yükümlülüklere uyup uymama, burs koşullarının devam edip etmediği, medeni ve ekonomik durum değişikliği vb. açılardan değerlendirme yapılır ve bu değerlendirme sonucunda bursun kesilmesine karar verilebilir.

 

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Recai Mehmed Efendi Kütüphanesi

KATALOG TARAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Ayeti

Buyurur ki: Alçaldıkça alçalın orada! Bana karşı konuşmayın artık! Müminûn Suresi, 108

Günün Hadisi Şerifi

Bir gün Resulullah (sa) bize ikindi namazı kıldırdı. Sonra bir hutbede bulundu. Bu hutbede, kıyamet vaktine kadar olacak her şeyi bize haber verdi. Bunu belleyen belledi, unutan unuttu. Söyledikleri arasında şu da vardı: "Dünya caziptir, tatlıdır. Allah sizi buraya halife olarak göndermiştir, nasıl amel edeceğinize bakmaktadır. Aman uyanık olun! Dünyadan hacının, kadından hacının. Aman uyanık olun! Kimseyi, insanların korkusu, bildiği bir hakikati söylemekten alıkoymasın!" Ravi der ki: "(Bunu söyleyince) Ebu Said merhum ağladı. Sonra sözlerine devam etti: "Vallahi öyle şeyler gördük ki, korktuk. Resulullah'ın söyledikleri arasında şu da vardı: Haberiniz olsun! Kıyamet günü, her bir vefasız için vefasızlığı nisbetinde bir bayrak dikilecektir. Baş imamın (devlet reisinin) vefasızlığından daha büyük bir vefasızlık olmayacaktır. Onun bayrağı kıçının yanına dikilir." O günkü bellediklerimiz meyanında şu da vardı: Haberiniz olsun! İnsanoğlu çok çeşitli tabakalar halinde yaratılmıştır: Kimisi vardır, mü'min olarak doğar, mümin olarak yaşar, kafir olarak ölür. Kimisi vardır, kafir olarak doğar, kafir olarak yaşar, mü'min olarak ölür. Kimisi vardır, kafir olarak doğar, kafir olarak yaşar, kafir olarak ölür. Haberiniz olsun kimisi vardır yavaş öfkelenir, (öfkesinden) çabuk döner; kimisi vardır çabuk öfkelenir, çabuk döner; kimisi vardır, yavaş öfkelenir, yavaş döner. İşte bunlar birbirlerini dengeler. Haberiniz olsun onlardan bir kısmı vardır; çabuk döner, çabuk kızar. Bilesiniz bunların en hayırlısı ağır öfkelenen, çabuk dönendir; en erlileri de çabuk öfkelenip yavaş dönendir. İnsanlardan borcunu iyi ödeyen, (başkasındaki alacağını) iyi talep eden vardır. Kimisi de kötü öder, iyi talep eder; kimi de kötü talep eder, iyi öder, bunlar birbirlerini dengeler. Bilesiniz bir kısmı vardır kötü öder, kötü talep eder. Bilesiniz bunların en hayırlısı iyi ödeyen, iyi talep edendir; en kötüleri de kötü ödeyen, kötü talep edendir. Bilesiniz! Öfke ademoğlunun kalbinde bir kordur. Gözlerinin kızarmasını, avurtlarının şişmesini görmüyor musunuz! Kim, öfkeden bir başlangıç hissederse, yere yaslansın, (öfkesi geçinceye kadar öyle kalsın)." Ebu Said dedi ki: "Biz (bu sırada) gündüzün aydınlığı devam ediyor mu diye güneşe bakmaya başladık. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam: "Haberiniz olsun! Dünyanın ömründen geçmiş kısmına nisbeten geri kalan kısmı, şu gününüzden geçen kısma nazaran geri kalan kısmına nisbeti gibidir." Tirmizi, Fiten 26, (2192)

Hızlı Erişim