Sempozyum

İLİM YAYMA VAKFI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

Yarım asırdır “ilmin yayılması” gayesiyle hareket eden Vakfımız, ülkemizin akademik ve bilimsel çalışmalarına katkı sunmuş, eğitimin her kademesinde gerçekleştirdiği faaliyetlerle “güzel insan” yetiştirmeyi ilke edinmiştir.

İlim Yayma Vakfı Lisansüstü Sempozyumu, kurucusu olduğumuz İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi iş birliği ile genç araştırmacıların çalışma konularını, bulgu ve fikirlerini “akademik” bir perspektiften tartışmaya davet ediyor. Sempozyum kapsamında yapılacak sunum ve müzakereler ile genç araştırmacılar bir taraftan çalışmalarını daha ileri noktaya taşırken diğer taraftan çalışma alanlarıyla ilgili perspektiflerini genişletme imkânı bulacaklardır.

Sempozyumun Ana Amacı

Sempozyumun ana amacı, İlim Yayma Vakfının 50. Kuruluş yılı kapsamında; lisansüstü düzeyde çalışmalar yapan genç araştırmacıları bir araya getirmek, tecrübe paylaşımına aracılık etmek, çalışma alanları ile ilgili konuları, alanında uzman öğretim üyelerinin moderatörlüğünde sunmalarını sağlamak ve akademik hayata hazırlamaktır.

Başvuru Alanları

Başvurular yüksek lisans veya doktora düzeyindeki tüm lisansüstü eğitim programlarına kayıtlı araştırmacılara açıktır.

Önemli Tarihler

Sempozyumun önemli tarihleri tabloda yer aldığı gibidir.

SıraProgramBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
1Bildiri Genişletilmiş Özet veya Tam Metinlerinin Gönderilmesi10 Nisan 202310 Mayıs 2023
2Bilimsel Hakem Değerlendirme Süreci10 Mayıs 202321 Mayıs 2023
3Kabul Edilen Başvuruların Bildirimi 25 Mayıs 2023
4Sempozyum Programının İlanı 26 Mayıs 2023
5Sempozyum Tarihi02 Haziran 202304 Haziran 2023
6Revize Edilen Tam Metinlerin Baskı İçin Gönderimi 05 Temmuz 2023

 

Düzenleme Kurulu

Sempozyumun düzenlenmesi; sempozyumun duyurulması, idari ve mali kararların alınması, düzenleme ve bilimsel danışma kurullarının oluşturulması, bilimsel programın oluşturulması, sempozyumun gerçekleştirilmesi, sempozyumun sonucu ile ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi ve sempozyum ile ilgili tüm işlerden sorumludur.

 • Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
 • Prof. Dr. Erol Kam
 • Prof. Dr. Fatih Savaşan
 • Prof. Dr. İbrahim Güney
 • Prof. Dr. İsmail Küçük
 • Prof. Dr. İdris Sarısoy
 • Prof. Dr. Mehmet Çakmakçı
 • Prof. Dr. M. Fatih Evcimik
 • Prof. Dr. Ömer Çınar
 • Prof. Dr. Tarkan Oktay
 • Doç. Dr. Abit Balın
 • Doç. Dr. Cahid Şenel
 • Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Tırabzon
 • Dr. Coşkun Yılmaz
 • Dr. Öğr. Üyesi Hakan Gençoğlu
 • Dr. Hızır Aslıyüksek
 • Dr. Öğr. Üyesi Osman Yılmaz
 • Dr. Öğr. Üyesi Özgür Oral
 • Adem Yavuz

 

Katılım Kuralları

 • Sempozyuma katılım ücretsizdir.
 • Sempozyum yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir.
 • Sempozyuma en az 700 kelime genişletilmiş özet veya tam metin ile katılım sağlanır. Tam metin ile yapılacak başvurularda özet 250 kelime ile sınırlıdır.
 • Yayınlanmak üzere kabul edilen tebliğler için sunum sonrası gerekli revizelerin yapılması şartı aranmaktadır. Önemli tarihler başlığında verilen tarihlere riayet edilmesi gerekmektedir.
 • Sempozyuma gönderilen yazılar, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve halihazırda yayımlanmak üzere sunulmamış olmalıdır.
 • Sempozyumda sunulacak bildiriler, çalışma alanındaki dilde hazırlanabilir ve sunulabilir.
 • Sempozyumda tek ya da ortak yazarlı olarak en fazla 2 (iki) bildiri ile katılım yapılabilecektir.
 • Bildirideki yazar sayısı en fazla 3 yazar ile sınırlıdır.
 • Sempozyum başvuru sistemine yüklenen genişletilmiş özetler veya tam metinler, şekil ve içerik yönünden ön incelemeye tâbi tutulduktan sonra hakemlere gönderilir. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda çalışmalar ya doğrudan kabul edilebilir, reddedilebilir ya da adaya düzenleme için geri gönderilir.
 • Bildiriler Türkçe – İngilizce - Arapça dillerinde olabilir.
 • Tezden üretilmiş veya tezden bağımsız çalışmalarla başvuru yapılabilir.

 

Yazım Kuralları

 • Bildiri genişletilmiş özeti en az 700 kelime olmalıdır.
 • Bildiri tam metni maksimum 7.000 kelime olmalıdır.
 • Başlık, tek ya da ortak yazar bilgileri, iletişim bilgileri, özet ve anahtar kelimeler dahil Times New Roman 12 punto, 1.15 satır aralığı ile yazılmalıdır.
 • Paragraf her iki yana yaslı olarak hizalanmalıdır.
 • Sayfa boyutu A4 olmalı ve dört kenardaki boşluklar 2,5 cm olmalıdır. Soldan 1 cm basım payı bırakılmalıdır.
 • Metin içerisinde, kaynakçada ve özet kısmında “The Chicago Manuel of Style” formatı kullanılmalıdır.
 • Dosya biçimi DOCX veya DOC olmalıdır.

 

Tebliğlerin Yayınlanması

Sempozyumda sunulan tebliğler gerekli incelemelerden sonra şartları taşıdıkları halde sempozyum kitabında yayınlanacaktır.

 

İletişim

E-posta           : [email protected]

 

Sempozyum Yeri ve Konaklama

Sempozyumumuz İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı Merkez Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir. Şehir dışından gelecek katılımcılar için sadece konaklama desteği sağlanacaktır. Detaylı bilgi ve rezervasyon için lütfen [email protected] adresiyle iletişime geçiniz. 

Sempozyum başvuruları sona ermiştir. Göstermiş olduğunuz yoğun ilgiliden dolayı teşekkür ederiz..

    

Sempozyum - İlim Yayma Vakfı, İYV
Sempozyum - İlim Yayma Vakfı, İYV

İlim Yayma Vakfı, İYV
Molla Hüsrev Mahallesi, Akifpaşa Sokak No: 6-12 34093 Vefa - Fatih / İSTANBUL
Telefon: +90 212 511 22 90 E-Posta: [email protected]