Kurumlarımız

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Osmanlı modernleşmesi sürecinde bir çok eğitim kurumuna ev sahipliği yapan ve  Sultan II. Bayezid-i Veli Vakfı’na ait olan arazi, İlim Yayma Vakfı'na, üniversite kurulmak üzere tahsis edilmiştir. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İlim Yayma Vakfı tarafından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi bir vakıf üniversitesi olarak kurulmuştur. Mehmed Âkif’in hem öğrencilik hem de hocalık yaptığı bu mekânda bugün İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi hizmet vermektedir. Mehmed Âkif ve arkadaşlarının yemekhane salonu günümüzde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mehmed Âkif Ersoy Fuaye Salonu olarak kullanılmakta, iç kapı üzeri ve çevresini tam kıtalarıyla İstiklâl Marşı ve Âkif’in büyük portresi süslemektedir. Aynı kampüste Mehmed Âkif  Ersoy Tarım Müzesi de yer almakta ve gençlere her fırsatta büyük şairimizi hatırlatmaktadır.

MİSYON

Medeniyetimizin değerlerini özümseyen, bilim üreten, insanlığa hizmet eden, donanımlı, geleceği şekillendiren, erdemli ve lider insanlar yetiştirmek.

VİZYON 

Akademik ve fiziki alt yapısı ile öne çıkan, mezunları tercih edilen, yayınları başvuru kaynağı olan, belirli alanlarda öncülük eden ve vakıf üniversiteleri arasında ilk beşte yer alan bir uluslararası araştırma üniversitesi olmak.

DEĞERLERİMİZ 

1. Bilimsellik
2. Özgünlük
3. Hakkaniyet
4. Ahlak
5. Bilimsel Özgürlük
6. İnsan Odaklılık
7. Düşünceye Saygı
8. İddia Sahibi Olmak
9. Buluşçuluk ve Yenilikçilik
10. Doğaya ve Çevreye Duyarlılık

 

Detaylı bilgi için http://www.izu.edu.tr internet adresinden bakabilirsiniz.

İlim Yayma Vakfı, İYV
Molla Hüsrev Mahallesi, Akifpaşa Sokak No: 6-12 34093 Vefa - Fatih / İSTANBUL
Telefon: +90 212 511 22 90 E-Posta: [email protected]