Yüksek Lisans Bursu

2021-2022 AKADEMİK DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS BURS KOŞULLARI 

BURS BAŞVURU BİLGİLERİ

T.C. vatandaşı ve uluslararası yüksek lisans öğrencileri için İlim Yayma Vakfı bünyesinde Burs Komisyonu tarafından belirlenmiş koşullar doğrultusunda yıllık olarak burs verilir.

 

BAŞVURU ŞARTLARI

 • Herhangi bir alanda Türkiye’deki üniversitelerde tezli yüksek lisans programına kayıtlı olup normal öğrenciliğe devam etmek,
 • 1994 yılı ve sonrasında doğmuş olmak,
 • Dönem şartı;
  • Bilimsel hazırlık ve İngilizce hazırlık alanlar için 2018 ve sonrası,
  • Bilimsel hazırlık veya sadece İngilizce hazırlık alanlar için 2019 ve sonrası,
  • Doğrudan ders dönemine başlayanlar için 2020 ve sonrası,

yüksek lisansa kayıt yaptırmış olmak.

 • Yüz kızartıcı ya da kasti bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak.

 

BAŞVURU ESNASINDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

 • Kimlik belgesi fotokopisi (Nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı; uluslararası öğrenciler için pasaport bilgilerini gösteren sayfaların veya oturum izni kartının fotokopisi vb.),
 • Vesikalık fotoğraf (Son altı ayda çekilmiş),
 • Yüksek lisans öğrenci belgesi (Kaydı tamamlanmamış olanların kabul aldığına dair belge),
 • T.C. vatandaşları için ALES sonuç belgesi (Yabancı uyruklu öğrenciler için -varsa- ALES/GRE/GMAT),
 • Yabancı dil sınavı sonuç belgesi -varsa- (YDS/YÖKDİL/TOEFL/IELTS/PTA),
 • Transkript (Yüksek lisans ders döneminde olanlardan lisans, ders dönemini tamamlamış olanlardan yüksek lisans ders dönemine ilişkin transkript istenir, burs almaya hak kazananlardan ise onaylı transkript istenir),
 • Akademik referans mektubu (Yüksek Lisans eğitimine yeni başlayanlar lisans döneminde ders aldıkları öğretim elemanlarından alabilir),
 • Yayını olanlar için yayının PDF formatı,
 • Gelir Beyanı (Maaş Bordrosu, SGK Hizmet Dökümü, başka yerden burs alıyorsa dekont vb.)
 • Sabıka Kayıt Belgesi (E-devlet üzerinden).

 

Başvuru esnasında istenilen belgelerin PDF formatları www.iyv.org.tr web sayfasına yüklenmesi gerekmektedir.

 

BAŞVURU YERİ

Başvurular, sadece Vakfımızın www.iyv.org.tr internet sayfasından yapılmaktadır. Elden veya posta yoluyla başvurular kabul edilmemektedir.

 

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TARİHİ

İŞLEMLER

TARİHLER

Başvuru Dönemi

16 Eylül - 30 Eylül 2021

 

YÜKSEK LİSANS BURSLARININ SÜRESİ VE MİKTARI

Burs miktarı 2021-2022 akademik yılında aylık 1.500 TL olup süresi 12 aydır. Yıl sonunda bursun devamlılığı için müracaat yenilenmelidir. Müracaat esnasında aşağıdaki hususlar doğrultusunda;

 • Bilimsel hazırlık ya da yabancı dil hazırlık sınıfını tekrarlayan,
 • Ders dönemini ya da tez dönemini uzatan,

öğrenciler için burs verilmemektedir. Burs komisyonu bursun devamı için istisnai karar da verebilir. Vakıf tarafından her zaman yukarıda belirtilen burs tahsis süreleri kısaltılabilir ya da uzatılabilir.

 

ÖN ELEME YAPILMASI

İlim Yayma Vakfı başvuran adaylar arasından ön eleme yapacaktır. Ön eleme sonrası mülakata davet edilmesi uygun görülen öğrencilere, Vakfımız tarafından e-posta veya SMS gönderilerek ya da web sitesi üzerinden mülakat tarihleri duyurulacaktır.

 

BURS ALMAYA HAK KAZANAN BURSİYERLERİN SİSTEME YÜKLEMESİ GEREKEN BELGELER

 • Kira Sözleşmesi (Kiracı olanlar için),
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-devlet üzerinden, tüm aile fertlerini göstermesi zorunlu),
 • İkamet Tezkeresi (Yabancı uyruklu öğrenciler için),
 • Banka hesap numarası ve IBAN.

Evrakların, burs almaya hak kazananlar belirlendikten ve ilan edildikten sonra talep edilen tarihlerde www.iyv.org.tr web sayfasına PDF formatıyla yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu belgelerin başvuru formundaki beyanlarla tutarsızlığı tespit edilmesi halinde tahsis edilen burs iptal edilecektir. Vakıf tarafından yukarıdaki belgeler dışında başka belgeler de istenebilir.

 

BURS ALMAYA HAK KAZANAN BURSİYERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Burslulukla ilgili işlemlerde belgelendirme esas olup, burs almaya hak kazananların gerekli belgeleri tayin edilen süreler içinde www.iyv.org.tr adresine yüklemeleri gerekmektedir. Öğrencilerin burs başvurusu esnasında verdikleri bilgilerde, durumlarında ya da Vakfa teslim edilen belgelerin herhangi birinde değişiklik olması durumunda derhal vakfa bilgi verilmesi zorunludur.
 • Vakıf tarafından öğrencilere akademik danışman atanabilir ve danışman ile görüşme usulleri belirlenebilir. Bu durumda bursiyerin danışmanı ile belirlenen usuller çerçevesinde görüşmesi gerekir.
 • İlim Yayma Vakfı tarafından belirli periyotlarla toplantı veya seminerler yapılacak olup, bursiyer bu toplantılara ya da seminerlere katılmakla yükümlüdür.
 • Bursiyer, Vakfın yürüttüğü proje ve programlarda talep edilmesi durumunda görev almakla yükümlüdür.
 • Bursiyer, lisansüstü eğitim çalışmaları hakkında her dönem eğitim durumunu gösteren belgeleri Vakfa iletmekle yükümlüdür.
 • İlim Yayma Vakfı lisansüstü bursiyerlerinin yayın teşviği kapsamından faydalanabilmeleri için yayınlayacakları; makale, kitap, kitap bölümü ve tebliğlerdeki “sunuş” veya “acknowledgement” bölümlerinde İlim Yayma Vakfı’na teşekkür etmeleri gerekmektedir. 

 

BURSUN KESİLMESİ

İlim Yayma Vakfı Burs ve Ödül Yönetmeliğinde belirtilen koşullar çerçevesinde Burs Komisyonu tarafından bursun kesilmesine karar verilebilir. Burs Komisyonu bu hususta takdir hakkını haizdir.
Burs almaya hak kazanan öğrenciler için, her dönemin sonunda Burs Komisyonu tarafından akademik ve öğrenim başarı düzeyi, belirlenen yükümlülüklere uyup uymama, burs koşullarının devam edip etmediği, medeni ve ekonomik durum değişikliği vb. açılardan değerlendirme yapılır ve bu değerlendirme sonucunda bursun kesilmesine karar verilebilir.

 

DİĞER HUSUSLAR

İlim Yayma Vakfı Vefa Lisansüstü Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalmak isteyen yüksek lisans veya doktora öğrencileri burs başvuru formunu doldurarak Formun Gelir Durumu bölümü sonunda bulunan “İlim Yayma Vakfı Vefa Lisansüstü Yurdu’nda Kalmak istiyor musunuz?” sorusuna “Evet” yanıtını vermelidir.

Not: İçinde bulunduğumuz salgın süreci göz önünde bulundurularak Yurdun açılış tarihi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın prosedürlerine ve resmi işlemlere bağlıdır, değişiklik gösterebilir.

 

DETAYLI BİLGİ İÇİN

burs@iyv.org.tr & 0 212 511 22 90

 

Dikkat: Bilgi ve belgelerimde herhangi bir eksiklik veya yanlışlık olması durumunda başvurumun ön eleme ve sonrasında iptal edileceğini ve hiçbir hak iddia etmeyeceğimi kabul ediyorum.

Başvuru bilgi ve koşullarını okudum, anladım, onaylıyorum.

 

Lisansüstü Burs Başvuru Kılavuzunu İndirmek İçin Tıklayınız

 

Başvuru için tıklayınız