Yüksek Lisans Bursu

YÜKSEK LİSANS BURS BAŞVURU BİLGİLERİ


İlim Yayma Vakfı; yüksek lisans öğrenimine devam eden, İlim Yayma Vakfı tarafından belirlenen koşulları sağlayan ve Burs Komisyonu tarafından yapılacak mülakat sonucunda uygun görülen öğrencilere burs verecektir.

 

BAŞVURU ŞARTLARI

 • Türkiye’deki üniversitelerin herhangi bir alanında tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı olup normal öğrenciliği devam etmek.
 • Başvuru tarihi itibari ile 27 yaşını tamamlamamış olmak,
 • Yüksek lisans eğitime başlangıç yılı itibariyle bilimsel hazırlık ve İngilizce hazırlık alanlar 2014 ve sonrası, sadece bilimsel hazırlık veya sadece İngilizce hazırlık alanlar 2015 ve sonrası, doğrudan ders dönemine başlayanlar 2016 ve sonrası
 • olmak.
 • Yüz kızartıcı ya da kasti bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,

 

BAŞVURU ESNASINDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

 • Vesikalık fotoğraf (son altı ayda çekilmiş)
 • Nüfus cüzdan fotokopisi (Yabancı öğrenciler için pasaport fotokopisi),
 • Öğrenim belgesi
 • ALES sonuç belgesi, (son 3 yıl içerisinde alınan, yabancı uyruklu öğrenciler için varsa GRE ve GMAT)
 • Yabancı dil sınavı sonuç belgesi -varsa- (YDS/YÖKDİL/TOEFL, IELTS, PTA)
 • Başvuru esnasında istenilen belgelerin pdf formatları www.iyv.org.tr web sayfasına yüklenmesi gerekmektedir.

 

BAŞVURU YERİ

Başvurular, Vakfımızın  www.iyv.org.tr internet sayfasından yapılmaktadır. Elden veya posta yoluyla başvurular kabul edilmemektedir.

 

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

İŞLEMLER TARİHLER
Başvuru Dönemi 01 Eylül - 21 Eylül 2018
Mülakata Hak Kazananların İlanı 26 Eylül 2018
Mülakat Tarihleri 1 - 12 Ekim 2018
Burs Almaya Hak Kazananların İlanı 30 Ekim 2018
Burs Almaya Hak Kazananların Belge Teslimi 2 Kasım 2018

 

YÜKSEK LİSANS BURSLARININ SÜRESİ VE MİKTARI

Burs miktarı 2018-2019 akademik döneminde aylık 1.100 TL olup süresi 12 aydır.
Yüksek lisans öğrencilerine bilimsel hazırlık ya da yabancı dil hazırlık hariç, azami dört dönem (2 yıl) burs verilir. Bilimsel hazırlık ya da yabancı dil hazırlık döneminde bir yıl süreyle burs verilir. Bu sürelerin aşılması halinde dahi Burs Komisyonu tarafından uygun görülmesi halinde, bursun devamı mümkündür.
Vakıf tarafından her zaman yukarıda belirtilen burs tahsis süreleri kısaltılabilir ya da uzatılabilir.
Burs Komisyonu mevcut bursiyerden (burs almaya hak kazanan öğrenciden)  her yıl yeniden müracaat etmesini ister.
Bununla birlikte burs almaya hak kazanan öğrenciler için burs aldığı süre içerisinde Burs Komisyonu tarafından akademik ve öğrenim başarı düzeyi, belirlenen yükümlülüklere uyup uymama, burs koşullarının devam edip etmediği, medeni ve ekonomik durum değişikliği vb. açılardan değerlendirme yapılır ve bu değerlendirme sonucunda bursun kesilmesine karar verilebilir. Bursun kesilmesi halinde öğrencilere bilgi verilir. Bursun devamı ve kesilmesi hususunda Burs Komisyonu takdir hakkına sahiptir.

 

ÖN ELEME YAPILMASI

İlim Yayma Vakfı başvuran adaylar arasından ön eleme yapacaktır. Ön eleme sonrası mülakata davet edilmesi uygun görülen öğrencilere, Vakfımız tarafından e-posta veya sms gönderilerek ya da web sitesi üzerinden mülakat tarihleri duyurulacaktır.

 

BURS ALMAYA HAK KAZANAN BURSİYERLERİN SİSTEME YÜKLEMESİ GEREKEN BELGELER

 • Transkript (Yüksek lisans ders döneminde olanlardan lisans, ders dönemini tamamlamış olanlardan yüksek lisans ders dönemine ilişkin transkript istenir).
 • Bir adet Akademik Referans Mektubu (Yüksek lisansa yeni başlayanlar lisans dönemindeki hocasından alabilir)
 • İkamet Tezkeresi (Yabancı uyruklu öğrenciler için)
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-devletten- tüm aile fertlerini göstermesi zorunlu)
 • Sabıka Kayıt Belgesi (e-devletten)
 • Yayını olanlar için yayının pdf. formatı
 • Maaş Bordrosu
 • Kira Sözleşmesi (Kiracı olanlar için)
 • Tapu Fotokopisi (Ev sahibi olanlar için)
 • Banka hesap numarası ve IBAN

Evraklar, burs almaya hak kazananlar belirlendikten ve ilan edildikten sonra yukarıda belirtilen tarihlerde www.iyv.org.tr web sayfasına pdf formatıyla yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu belgelerin başvuru formundaki beyanlarla tutarsızlığı tespit edilmesi halinde tahsis edilen burs iptal edilecektir. Vakıf tarafından yukarıdaki belgeler dışında başka belgeler de istenebilir.

 

BURS ALMAYA HAK KAZANAN BURSİYERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Burslulukla ilgili işlemlerde belgelendirme esas olup, burs almaya hak kazananların gerekli belgeleri tayin edilen süreler içinde www.iyv.org.tr adresine yüklemeleri gerekmektedir. Öğrencilerin burs başvurusu esnasında verdikleri bilgilerde ya da durumlarında ya da Vakfa teslim edilen belgelerin herhangi birinde değişiklik olması durumunda derhal vakfa bilgi verilmesi zorunludur
 • Vakıf tarafından öğrencilere akademik danışman atanabilir ve danışman ile görüşme usulleri belirlenebilir. Bu durumda bursiyerin danışmanı ile belirlenen usuller çerçevesinde görüşmesi gerekir.
 • İlim Yayma Vakfı tarafından belirli periyotlarla toplantı veya seminerler yapılacak olup, bursiyer bu toplantılara ya da seminerlere katılmakla yükümlüdür.
 • Bursiyer, Vakfın yürüttüğü proje ve programlarda talep edilmesi durumunda görev almakla yükümlüdür.
 • Bursiyer, lisansüstü eğitim çalışmaları hakkında her dönem eğitim durumunu gösteren belgeleri Vakfa iletmekle yükümlüdür.

 

BURSUN KESİLMESİ

İlim Yayma Vakfı Burs ve Ödül Yönetmeliğinde belirtilen koşullar çerçevesinde Burs Komisyonu tarafından bursun kesilmesine karar verilebilir. Burs Komisyonu bu hususta takdir hakkını haizdir.
Yine yukarıda belirtildiği üzere burs almaya hak kazanan öğrenciler için, her dönemin sonunda Burs Komisyonu tarafından akademik ve öğrenim başarı düzeyi, belirlenen yükümlülüklere uyup uymama, burs koşullarının devam edip etmediği, medeni ve ekonomik durum değişikliği vb. açılardan değerlendirme yapılır ve bu değerlendirme sonucunda bursun kesilmesine karar verilebilir.

 

Başvuru için tıklayınız