Başkan'dan Mesaj

Başkandan Mesaj - İlim Yayma Vakfı, İYV

Merhaba,

Sivil toplum kuruluşları günümüz dünyasının vazgeçilmez unsurlarıdır. Bir yandan kamunun yükünü hafifletirken, diğer yandan da toplumun ihtiyacı olan hizmetleri yerine getirirler. İnsanı merkeze alan, bireyi önemseyen anlayış, sivil toplum kuruluşlarının varlığını zorunlu kılmaktadır. Devlet ve toplum arasındaki iletişimi oluşturan bu kurumlar, toplumun devletten beklentilerini yansıtmaları bakımından hayati bir görev ifa etmektedirler. Bu açıdan, İlim Yayma nadide bir kuruluştur; toplumun tüm kesimlerini kucaklamakta ve kamu yararına hizmetini devam ettirmektedir.                

1951 yılında İlim Yayma Cemiyeti, 1973 yılında İlim Yayma Vakfı “ilim rütbesi rütbelerin en yücesidir” nebevî buyruğunun işaret ettiği ilimle mücehhez “güzel insan” yetiştirmek üzere kuruldu.

Büyük bir aşk ve idealle yola çıkan İlim Yayma Vakfı, yarım asra yakın bir zaman diliminde bu yolculuğunu sürdürüyor. İrfan ve hikmetle bezenmiş hakiki ilmi yaymayı, geliştirmeyi misyon edinen Vakfımız; iyiliğin egemen olduğu bir dünya için, ülkemizin ve insanlığın hayrına çalışacak çok yönlü ilim, fikir, sanat ve siyaset adamları yetiştirmek için gayret sarfediyor.

Kurulduğu günden bu güne verdiği burslarıyla, inşa ettiği yurtlarıyla, kurslarıyla, İlim Yayma Vakfı İrfan okulları ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiyle bu uğur da hizmet sunmaya devam ediyor.

Ne İlim Yayma Cemiyeti ne de İlim Yayma Vakfı bu hizmetleri yaparken hiçbir karşılık beklemedi. Destek verdiği hiçbir öğrenciden bir talepte bulunmadı. Hiçbir gizli ajandası olmadı. Bir menfaat ummadı. Sadece kendi kültürel mirasına sahip çıkan, vatanını, milletini seven, öz değerlerine sahip, bunun yanı sıra dünyanın ulaştığı ilmî ve teknik seviyeyi tüm gerçekliğiyle idrak edip geleceğe kendini hazırlayan gençler yetiştirmek, ana hedefi oldu.

Yarım asırdır, yılmadan, bıkmadan, usanmadan, yorulmadan devam eden, bitmek bilmeyen bir sevda bu.

Bu vesileyle kuruluşundan bu güne, hizmeti geçmiş ve ahirete irtihal etmiş büyüklerimize Allah’dan rahmet, hizmete devam edenlerin gayretlerinin artarak devam etmesi arzusuyla sağlık ve afiyetler diliyorum.

 

Yücel ÇELİKBİLEK

Mütevelli Heyet Başkanı