Haberler

İlim Yayma Vakfı Akademi Ödülleri Ortak Akıl Konferansı Gerçekleştirildi

İlim Yayma Vakfı Akademi Ödülleri için misyon ve vizyon oluşturabilmek, ödül sürecini detaylarıyla belirlemek ve sürdürülebilirliğini sağlamak adına 9-10 Şubat tarihinde Ortak Akıl Konferansı gerçekleştirildi.

Sheraton Grand İstanbul Ataşehir’de gerçekleştirilen konferansa; alanında uzman akademisyenlerden, ilgili paydaşlardan, sivil toplum kuruluşlarından, kamu kurum temsilcilerinden, İlim Yayma Vakfı temsilcilerinden, ve çeşitli uzman meslek gruplarından yaklaşık 80 kişi katılım gösterdi.

Açılış konuşmalarını gerçekleştiren İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve Eğitim Komisyonu Başkanı Adnan Çelik ve Akademik Danışma Kurulu Başkanı İdris Sarısoy vakfımızın vizyon ve misyonunu, akademi ödülleri için yapılan çalışmaları ve vakfın programdan beklentilerini açıkladı.

Çeşitli fikirleri ortaya atıldığı ve farklı görüşlerin açıkça ifade edildiği, iki gün süren konferansın birinci gününde Akademi Ödülleri Misyon ve Vizyon Çalışması, Ödül Kategorilerinin Belirlenmesi ve Akademi Ödülleri Değerlendirme Sürecinin Belirlenmesi hakkında oturumlar gerçekleştirildi. Konferansın ikinci gününde ise AHP yöntemi kullanılarak bir önceki günün çıktıları olan Akademi Ödülleri İçin Belirlenen Kategori Değişkenlerinin Puanlanması oturumu yapıldı.

Toplantının ikinci günü oturumlara katılan N. Bilal Erdoğan, konferansın sonunda yaptığı kapanış konuşmalarıyla İlim Yayma Vakfı ve Akademik Danışma Kurulu olarak ödüller için ciddi çalışmalar içerisinde olduklarını ve bu konuda hedeflerin yüksek olduğunu ifade etti.

 

İlim Yayma Vakfı Akademi Ödülleri Ortak Akıl Konferansı Gerçekleştirildi - Haberler - İlim Yayma Vakfı, İYVİlim Yayma Vakfı Akademi Ödülleri Ortak Akıl Konferansı Gerçekleştirildi - Haberler - İlim Yayma Vakfı, İYVİlim Yayma Vakfı Akademi Ödülleri Ortak Akıl Konferansı Gerçekleştirildi - Haberler - İlim Yayma Vakfı, İYVİlim Yayma Vakfı Akademi Ödülleri Ortak Akıl Konferansı Gerçekleştirildi - Haberler - İlim Yayma Vakfı, İYVİlim Yayma Vakfı Akademi Ödülleri Ortak Akıl Konferansı Gerçekleştirildi - Haberler - İlim Yayma Vakfı, İYVİlim Yayma Vakfı Akademi Ödülleri Ortak Akıl Konferansı Gerçekleştirildi - Haberler - İlim Yayma Vakfı, İYVİlim Yayma Vakfı Akademi Ödülleri Ortak Akıl Konferansı Gerçekleştirildi - Haberler - İlim Yayma Vakfı, İYVİlim Yayma Vakfı Akademi Ödülleri Ortak Akıl Konferansı Gerçekleştirildi - Haberler - İlim Yayma Vakfı, İYVİlim Yayma Vakfı Akademi Ödülleri Ortak Akıl Konferansı Gerçekleştirildi - Haberler - İlim Yayma Vakfı, İYVİlim Yayma Vakfı Akademi Ödülleri Ortak Akıl Konferansı Gerçekleştirildi - Haberler - İlim Yayma Vakfı, İYVİlim Yayma Vakfı Akademi Ödülleri Ortak Akıl Konferansı Gerçekleştirildi - Haberler - İlim Yayma Vakfı, İYV