Haberler

41. Oloğan Genel Kurulu
İlim Yayma Vakfı 41. Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.03.2012 Cumartesi günü Vakfın İstanbul Vefa’daki Genel Merkez Binasında yapıldı.
İlim Yayma Vakfı 41. Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.03.2012 Cumartesi günü Vakfın İstanbul Vefa’daki Genel Merkez Binasında yapıldı. 
Toplantı vakfın kuruluşundan bu güne kadar emeği geçenlere teşekkür, başta Prof. Dr. Ferruh ERTÜRK bey olmak üzere ahirete irtihal etmiş olanlara rahmet, hayatta olanlara ise sıhhat ve afiyet içinde uzun ömür temennileriyle başladı.
Verilen önergeyle vakıf üyesi Prof. Dr. Mustafa Lütfi BİLGE oy birliğiyle divan başkanlığına seçildi.
Divanın teşekkülünü müteakip Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Uğur İlim Yayma Vakfı’nın 2011 yılı faaliyet raporunu sundu.
Başkan Uğur konuşmasında geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de Vakfın kuruluş gayesine uygun olarak çalışmalar yaptığını, başarılı lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin desteklendiğini ifade etti.
Daha önceki dönemlerde kurulması planlanan vakıf üniversitesinin bu döneme nasip olduğunu ve üniversitenin 2011-2012 yılında öğrenci kabulüyle eğitim ve öğretim faaliyetlerine başladığını belirtti.
 
Hazırlanan 10 dakikalık sunumla vakfın çalışmaları geniş bir şekilde Umumi Heyet üyelerine takdim edildi.
Genel Kurul gündeminde bulunan  2011 yılı gelir-gider tablosu ve murakıp raporları ile 2012 yılı muhammen  bütçesi müzakere edilerek oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
Vakıf Senedi gereği görev müddeti biten Mütevelli Heyet üyelerinin yerine seçim yapıldı. 
Dilek ve temenni konuşmalarıyla sona eren 41. Olağan Genel Kurul toplantısını müteakip Mütevelli Heyet üyeleri bir araya gelerek görev paylaşımını aşağıdaki şekilde gerçekleştirdiler.

YÜCEL ÇELİKBİLEK Başkan 
MUSTAFA UĞUR  Başkan Vekili 
FEHMİ ÇELİKKOL Genel Sekreter 
SABRİ ÖZPALA Veznedar 
NUREDDİN KELEŞOĞLU Muhasip 
SABAHATTİN KIRKAN Üye 
KAHRAMAN EMMİOĞLU Üye 
MEHMET YILDIZ  Üye 
M.MEHDİ SUNGUR Üye
İSMAİL ADAK Üye
MEHMET KÖSE Üye 
KERİM GÜNGEN Üye 
ADNAN ÇELİK Üye 
İSMAİL KAHRAMAN Üye 
TUNÇ PEKER Üye