Haberler

İlim Yayma Vakfı 44. Olağan Genel Kurulunu Yaptı
İlim Yayma Vakfı 44. Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.03.2015 Cumartesi günü Vakfın İstanbul Vefa’daki Genel Merkez Binası Konferans salonunda yapıldı.

İlim Yayma Vakfı 44. Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.03.2015 Cumartesi günü Vakfın İstanbul Vefa’daki Genel Merkez Binası Konferans salonunda yapıldı.


Toplantı Lisans Yurdumuzda kalan, Uluslararası İlahiyat öğrencilerimizden Kamil Coşkunyürek’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.


Vakfın kuruluşundan bu güne kadar emeği geçenlere teşekkür, başta bu yıl vefat etmiş olan Prof. Dr. Osman ÖZTÜRK  hocamız olmak üzere ahiret yurduna göçmüş olanlara rahmet, hayatta olanlara ise sıhhat ve afiyet içinde uzun ömür temennileriyle devam eden toplantıda, Mütevelli Heyet Başkanımız Yücel ÇELİKBİLEK kısa bir açılış konuşması yaparak kısaca vakfın faaliyetlerinden bahsetti.


Verilen önergeyle vakıf üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif AYDIN oy birliğiyle divan başkanlığına, Dr. İsrafil KIŞLA, Mustafa BÜYÜKABACI ve Murat Mücahit YENTÜR divan üyeliklerine seçildiler.


Divanın teşekkülü sonrası protokol konuşmalarına geçildi.

Sırasıyla;

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün,
İstanbul Müftüsü Rahmi Yaren,
İstanbul Valisi Vasip Şahin kürsüye teşrif ederek duygu ve düşüncelerini paylaştılar.

Protokol konuşmalarından sonra, hazırlanan 13 dakikalık sunumla vakfın 2014 yılı çalışmaları geniş bir şekilde Umumi Heyet üyelerine takdim edildi. Raporun takdimi sonrası söz alan üyeler, İlim Yayma Vakfı’nın 2014 yılı faaliyetlerinin icrasında emeği geçenlere teşekkür etti. En son söz alan Sabahattin Zaim Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mehmet BULUT, üniversitenin yaptığı çalışmalarla ilgili geniş bir özet sundu. Daha sonra yapılan oylamada Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oy birliği ile kabul ve ibra edildi.

Genel Kurul gündeminde bulunan 2014 yılı gelir-gider tablosu ve murakıp raporları ile 2015 yılı muhammen bütçesi müzakere edilerek oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

Yapılan seçimle Mütevelli Heyet Üyeliklerine;
Sabahattin KIRKAN,
Necmettin Bilal ERDOĞAN,
Ömer ÇINAR,
K. Tunç PEKER,
Ömer Faruk ÇELİK,
İdris Turan İLTER,

Murakabe Heyeti Üyeliklerine;
Fehmi ÇELİKKOL,
Mustafa UĞUR ve
Kahraman EMMİOĞLU seçildiler. 

Dilek ve temenni konuşmalarıyla sona eren 44. Olağan Genel Kurul toplantısını müteakip Mütevelli Heyet üyeleri bir araya gelerek görev paylaşımını aşağıdaki şekilde gerçekleştirdiler.

Yücel Çelikbilek   : Başkan
Adnan Çelik    : Başkan Vekili
Nurettin Alan  : Genel Sekreter
Turgut Simitçioğlu    : Muhasip      
İdris Turan İlter   : Veznedar
İsmail Adak     : Üye
İsmail Kahraman        : Üye
Sabahattin Kırkan     : Üye   
Nureddin Keleşoğlu  : Üye
Kadri Tunç Peker      : Üye
Halit Serhan Ercivelek  : Üye
Bekir Sakıb Şahinoğlu   : Üye
Necmettin Bilal Erdoğan : Üye
Ömer Çınar   : Üye
Ömer Faruk Çelik         : üye

 

Resim albümü için tıklayınız