Haberler

İlim Yayma Vakfı Kur'an ve Tefsir Akademisi
Kur’an ve Tefsir Araştırmacıları Akademik Gelişim Programı
 

Haberler

İlim Yayma Vakfı Kur'an ve Tefsir Akademisi

 

Kur’an ve Tefsir Araştırmacıları Akademik Gelişim Programı

 

İlim Yayma Vakfı Kuran ve Tefsir Akademisi - Haberler - İlim Yayma Vakfı, İYV

 

İYV Kur’an ve Tefsir Akademisi, Türkiye'deki Kur'an araştırmaları ve Tefsir alanında yapılacak çalışmaların kalitesini artırmaya katkı sağlamak ve genç akademisyenlere danışmanlık yapmak amacıyla Akademik Gelişim Programıtertipleyecektir.

 

Programdan Kimler Faydalanabilir?

1- Tefsir Anabilim Dalında yüksek lisans veya doktora eğitimine yeni başlamış ve bilimsel danışmanlığa ihtiyaç duyan genç akademisyenler.

2- Yeterli sayıda deneyimli akademik kadrosu bulunmayan Türkiye'nin yeni açılmış   üniversite ve fakültelerinde Tefsir araştırma görevlisi olan genç akademisyenler.

3- Kur'an araştırmaları ve Tefsir alanında bilimsel araştırma yapacak, kaliteli makale yayınlayacak ve bilimsel toplantılarda bildiri sunacak tüm genç akademisyenler.

 

Program 20 katılımcı ile sınırlıdır.

Program ücretsizdir

İstanbul dışından gelecek katılımcıların yol, konaklama ve iaşe giderleri karşılanacaktır.

 

Eğitim Süresi

Akademik Gelişim Programı 15 günlük paket program halinde ve 100 saat ile sınırlıdır.

 

Eğitim Yeri

İlim Yayma Vakfı Misafirhanesi, Vefa, Fatih/İstanbul

 

Program İçeriği

Teorik Dersler (44 saat)

  • Bilimsel Araştırmalara Giriş
  • Bilimsel Yazıda Dil ve Akademik Üslup
  • Akademik Çalışmalarda Microsoft Word Kullanımı
  • Kaynak Araştırması ve Literatür incelemesi
  • Elektronik Kaynaklar ve Veri Tabanlarını Kullanma
  • Özetleme, Giriş ve Sonuç Yazma
  • Alıntılama Teknikleri
  • Bilimsel Araştırmalarda Etik Kurallar

 

Uygulama-1: Temel Tefsir Kaynaklarını Kullanma(34 saat)

            Klasik ve Modern Tefsir Kaynakları

            Batı Kur'an Araştırmaları

            Tefsir Usulü Kaynakları

            Tefsir Tarihi Kaynakları

            Kur'an ve Mushaf Tarihi Kaynakları

 

Uygulama-2: Akademik Metin Yazımı (32 saat)

            Kitap Tanıtımı

            Tebliğ ve Sunum Hazırlama

            Makale Yazma

            Tez Projesi Hazırlama

 

Not: Uygulama sınıfları 5'erli gruplar halinde danışmanların gözetiminde gerçekleştirilir.

Program, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleştirilecektir.

 

Başvuru süresi dolmuştur. ilginiz için teşekkür ederiz.