Haberler

Kur'an ve Tefsir Akademisi Akademik Gelişim Programı 2016-1
Programa Müracaat Edebilirsiniz

İLİM YAYMA VAKFI
KUR'AN VE TEFSİR AKADEMİSİ

 

Akademik Gelişim Programı 2016-1
(11-25 Aralık 2016)

 

İYV Kur’an ve Tefsir Akademisi, Türkiye'deki Kur'an araştırmaları ve Tefsir alanında yapılacak çalışmaların kalitesini artırmaya katkı sağlamak ve genç akademisyenlere danışmanlık yapmak amacıyla Akademik Gelişim Programı’nın ikincisini tertipleyecektir.

 

Programdan Kimler Faydalanabilir?

1- Tefsir Anabilim Dalında yüksek lisans veya doktora eğitimine yeni başlamış ve bilimsel danışmanlığa ihtiyaç duyan genç akademisyenler.

2- Yeterli sayıda deneyimli akademik kadrosu bulunmayan Türkiye'nin yeni açılmış   üniversite ve fakültelerinde Tefsir araştırma görevlisi olan genç akademisyenler.

3- Kur'an araştırmaları ve Tefsir alanında bilimsel araştırma yapacak, kaliteli makale yayınlayacak ve bilimsel toplantılarda bildiri sunacak tüm genç akademisyenler.

 

Program 20 katılımcı ile sınırlıdır.

Program ücretsizdir

İstanbul dışından gelecek katılımcıların yol, konaklama ve iaşe giderleri karşılanacaktır.

 

Eğitim Süresi

Akademik Gelişim Programı 15 günlük paket program halinde ve 150 saat ile sınırlıdır.

 

Düzenleme ve Bilim Kurulu

Prof. Dr. Bilal Gökkır
Prof. Dr. Ömer Kara
Prof. Dr. Necmettin Gökkır
Yrd. Doç. Muhammet Abay

Koordinasyon

Prof. Dr. Necmettin Gökkır (Koordinatör)
Osman Acun (Koordinatör Yrd.)
Mehmet Yaşar

 

Program İçeriği

Araştırma Teknikleri

Bilimsel Araştırmalara Giriş
Bilimsel Yazıda Dil ve Akademik Üslup
Akademik Çalışmalarda Microsoft Word Kullanımı
Kaynak Araştırması ve Literatür incelemesi
Elektronik Kaynaklar ve Veri Tabanlarını Kullanma
Özetleme, Giriş ve Sonuç Yazma
Alıntılama Teknikleri
Bilimsel Araştırmalarda Etik Kurallar

 

Temel Tefsir Kaynaklarını Kullanma

            Klasik ve Modern Tefsir Kaynakları

            Batı Kur'an Araştırmaları
            Tefsir Usulü Kaynakları
           Tefsir Tarihi Kaynakları
            Kur'an ve Mushaf Tarihi Kaynakları
            Kraat Kaynakları

 

Akademik Metin Yazımı

            Kitap Tanıtımı
            Tebliğ ve Sunum Hazırlama
            Makale Yazma
            Tez Projesi Hazırlama

 

Eğitim Yeri

İlim Yayma Vakfı Misafirhanesi, Vefa, Fatih/İstanbul
(212) 511 22 90 e-posta: iyv@iyv.org.tryazakedemisi@gmail.com

 

Not: Uygulama sınıfları 5'erli gruplar halinde danışmanların gözetiminde gerçekleştirilir.

 

 

Programa müracaat etmek için tıklayınız.