İhtisas Komisyonları

Emlak, İnşaat ve Ar-Ge Komisyonu Mali İşler ve Kaynak Geliştirme Komisyonu Eğitim, Yurt ve Burs İşleri Komisyonu Sosyal ve Kurumsal İşler Komisyonu
Başkan – Bekir Sakıb ŞAHİNOĞLU Başkan - Ümit KİLER

Başkan  - Dr. Murat Mücahit YENTÜR

Başkan – Mustafa Nazif ÇELEBİ

Üye – M. Fatih KAHRAMAN Üye – İdris Turan İLTER

Üye – Doç. Dr. Murat YALÇINTAŞ

Üye – Kadri Tunç PEKER

Üye – Sabahattin KIRKAN Üye – Turgut SİMİTCİOĞLU

Üye – Dr. Hızır ASLIYÜKSEK

Üye – Selim İMAN