İz Bırakanlar

1904 yılında Selanik Vilayeti’nin Petriç Kasabası’nda doğdu. Babası Petriç Müftüsü İbrahim Efendi’dir. 1924 yılında Tıbbiye’ye yazılmış; ancak maddi imkânsızlıklar sebebiyle İlahiyat Fakültesine geçmiş ve buradan 1927 yılında mezun olmuştur. İlahiyat tahsili sırasında Süleymaniye Kütüphanesi’nde açılan kursa devam etmiş ve çeşitli zevattan dersler almış; mezuniyetini müteakip Fatih Millet Kütüphanesi, Pertev Paşa kısmına tayin edilerek 10.08.1927 tarihinde bu görevine başlamıştır. Ayrıca Murad Molla ve Süleymaniye kü­tüphanelerinde de çalıştı. Ortaokul ve liselerde Türkçe, edebiyat ve din bilgisi öğretmenliği yaptı. 1948 yılında başlatı­lan İmam-Hatip mekteplerinin yeniden açılması çalışmalarına katkıda bulundu­ğu gibi İstanbul İmam-Hatip Okulu'nda tefsir, usûl-i fıkıh, hadis ve usûl-i hadîs dersleri verdi. 1950"de İstanbul İl Müf­tülüğü murakıplığına tayin edilen Güzel-yazıcı Şehzade, Valide (Aksaray). Beyazıt ve Fatih camilerinde vaizlik, 1963-1968 yılları arasında Fatih Camii'nde fahrî ha­tiplik görevlerinde bulundu. 1972'de ge­tirildiği İstanbul müftülüğü görevini öm­rünün sonuna kadar sürdürdü. 15 Ma­yıs 1978'de İstanbul'da vefat etti ve Edirnekapı Şehitliği'nde mürşidi, Nakşiben­dî şeyhi Serezli Hacı Hasîb Efendi'nin ya­nına defnedildi. Güzelyazıc’nın iki evlili­ğinden yedi çocuğu olmuştur. Arapça, Farsça ve Fransızca bilen, 30.11.1972 tarihinde İstanbul Müftüsü olan Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı, bu görevde iken 15.05.1978 tarihinde vefat etmiş olup, Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Edirnekapı-sakızağacı Mezarlığı’ndaki Hasib Efendi mezarının yakınına defnedilmiştir. A. Şeref GÜZELYAZICI
Müftü

İlim Yayma Vakfı, İYV
Molla Hüsrev Mahallesi, Akifpaşa Sokak No: 6-12 34093 Vefa - Fatih / İSTANBUL
Telefon: +90 212 511 22 90 E-Posta: [email protected]